Thursday, November 12, 2009

My New Product, New Group, New Image, New Friend...

Coming Soon...

1. New Product: Video DSLR

2. New Group: Unisys Syndicate

3. New Image: Better Look & More Powerful

4. New Friend: Nikon D90

Semoga aku dapat mengubah apa yang telah aku lakukan selama ini, 2 impian telah tercapai, tapi masih ada lagi yang perlu di kejar....

No comments:

Post a Comment